„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu poprawę ochrony powietrza dzięki przebudowie kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z modernizacją instalacji parowej dla potrzeb technologicznych w zakładzie produkcyjnym OSM w Limanowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Opis operacji: Modernizacja gospodarki cieplnej dla potrzeb technologicznych technologii kotłowni parowej (wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy).
Cel operacji: Poprawa ochrony powietrza dzięki przebudowie kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z modernizacją instalacji parowej dla potrzeb technologicznych w zakładzie produkcyjnym OSM w Limanowej
Przewidywane wyniki operacji: 1. Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej 2. Ochrona środowiska - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery

Śmietana

Śmietana tradycyjna 18% tł. 200ml

Śmietana tradycyjna 18% tł. 380ml

Śmietana 30% tł. 380ml

 

 

Śmietanka 30% tł. duża

 

 

Copyrights © Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej Realizacja: